vedení účetnictví


 

 Vedení účetnictví  

Zpracování podvojného účetnictví nebo daňové evidence v plném ozsahu nebo dle požadavků klienta. Zpracování účetnictví pro plátce i neplátce DPH. Zpracování za libovolné časové období - měsíčně, čtvrtletně. Nabízím i rekonstukci, zpětné zprácování nebo kontrolu účetnictví.

 

 Vedení personální a mzdové evidence

Zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace.

Vypracování mzdových lístků, výplatních listin, bankovních příkazů. Formuláře a přehledy pro všechny typy odvodů pro sociální a zdravotní pojištění. Roční mzdové vyúčtování, zpracování a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů placené srážkou atd.

Výpočet, vyplnění a případně doručení přihlášek, odhlášek a přehledů pojišťovnám.

Evidence osobních údajů zaměstnanců - pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, platové výměry, hmotná odpovědnost atd.

 

 Finanční plánování a poradenství 

Komplexní finanční plánování a poradenství. Zajišťuji služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investování (zajištění příjmů, zajištění finanční nezávislosti, úvěry, půjčky, spoření, investování, pojištění, kontrola smluv atd.). Dlouhodobý servis a spolupráce. 

  

 Zastupování na úřadech  

Na základě plné moci zastoupím klienty na úřadech, jednání nebo kontrolách na úřadech.

 

 Daňové služby 

Vyplnění všech typů daňových přiznání - daně z příimů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, darovací daně, daně z převodu nemovitostí, dědictví atd.